سنتزهای اختصاصی

امروزه كاربرد تركیبات نشان دار با ایزوتوپهای پایدار با سرعت بسیار فزایندهای در حال گسترش میباشد به طوری كه استفاده از این تركیبات در تمامی شاخههای علوم امری رایج و در برخی موارد اجتناب ناپذیر میباشد. به طوری كه شركتهای بزرگ بین المللی نه تنها تعداد بسیار كثیری از این تركیبات را به مشتریان عرضه میكنند بلكه آماده ارائه تركیبات خاص مورد نیاز  مشتریان خود میباشند.
    شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) نیز، به عنوان تنها مرجع تولید و ارائه كننده تركیبات ایزوتوپی پایدار، با تكیه بر دانش كسب شده و استفاده از كادر متخصص و مجرب خود، آماده دریافت سفارش سنتز تركیبات اختصاصی مورد نیاز مشتریان خود میباشد.
    علاوه بر این، با توجه به دانش فنی و توان علمی دانشمندان و متخصصان  داخل كشور، شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) در نظر دارد  تولید برخی از تركیبات ایزوتوپی پایدار پر مصرف را برون سپاری نماید. لیست این تركیبات در آینده نزدیك اعلام خواهد شد.

FT-IR Spectrometer

O18