درباره ما

 با توجه به نقش كلیدی ایزوتوپهای پایدار در تحقیقات كاربردی و بنیادی و سیاست كلی كشور برای دستیابی به چشم انداز علمی و صنعتی، شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) به منظور تولید و آنالیز ایزوتوپ های پایدار، سنتز تركیبات نشاندار شده با ایزوتوپهای پایدار و تولید حلال های UNMR grade  تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت. ماحصل تحقیقات انجام گرفته در بخش تولید حلالهای دوتره، تولید حلالها و تركیبات دوتره با درجه خلوص شیمیایی و ایزوتوپی بالا، برای نخستین بار در خاورمیانه است. امروزه این محصولات به مراكز علمی و پژوهشی، دانشگاهها، مراكز پزشكی و داروسازی در سراسر ایران ارائه می-گردد. همچنین امید است با توجه به تجربیات حاصل شده در طی چندین سال تلاش مستمر علمی، این محصولات در آیندهی نزدیك به دیگر كشورها نیز صادر گردند.
    انجام تحقیقات در زمینه غنی سازی، تولید و شناسایی ایزوتوپهای پایدار و توسعه كاربرد آنها از دیگر اهداف شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) میباشد. با توجه به كاربردهای بسیار فراوان و مهم ایزوتوپهای پایدار در دنیای پیشرفته امروزی، همچنین نقش بسیار مهم این تركیبات در راستای پیشرفت كشور، و با توجه به تحریمهای موجود برای تهیه این تركیبات در كشور، جهت رفع مشكلات پژوهشگران و صنایع، انجام تحقیقات كاربردی علمی در زمینهی ایزوتوپهای پایدار امری اجتناب ناپذیر است. ضمن اینكه این امر میتواند تاثیری شگرف بر اعتلای علمی، عملی و خود كفایی كشور داشته باشد. لازم به ذكر است تكنولوژی تولید ایزوتوپهای پایدار تنها در اختیار چند كشور مدرن بوده و میزان تولید ایزوتوپهای پایدار با توجه به كاربرد بسیار زیاد آنها در دنیای پیشرفته امروزی بسیار اندك است.
    در زمینه تكنولوژیهای مرتبط با ایزوتوپهای پایدار، آنالیز ایزوتوپی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا در حال حاضر شركت مصباح انرژی (سهامی خاص)، توانایی اندازهگیری غلظتهای ایزوتوپی آب(دوتریم و اكسیژن 18) با بهرگیری از تكنیكهای مختلف از جمله دستگاه اسپكتروسكوپی لیزری را دارا میباشد.
     همچنین با توجه به این كه این شركت یكی از مجهزترین آزمایشگاههای آب و فاضلاب را در اختیار دارد لذا ارائه كلیه خدمات در این خصوص را نیز در دستور كار خود قرار داده است.

FT-IR Spectrometer

O18